Salgs & leveringsbetingelser - X Light IS​

Med mindre andet udtrykkeligt er anført i tilbud, ordrebekræftelse eller anden korrespondance, er nedenstående betingelser og vilkår gældende for leverancer fra X Light.

Levering

Varerne leveres emballeret og fragtfrit i Danmark, dog ikke til Færøerne & Grønland. Ved ordrer under Kr. 500,00 tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 135,00. 

Der ydes ikke rabat på reservedele.

Leveringstiden regnes fra den dag, hvor endelig ordre afgives til sælger eller ordrekontor med nødvendige oplysninger, teknisk data m.v.

Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold for force majeure som strejke, lockout, ildebrand, import- eller eksportsreskriktioner m.v. samt uforudsete drift forstyrrelser.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: løbende måned + 10 dage, ved senere betaling opkræves rentetillæg 1,5 % pr. måned.

En forudsætning for betalingsbetingelse med kredit på ordrer over kr. 20.000,00 er en kreditgodkendelse af X Light, eller en bankgaranti udstedt af købers pengeinstitut.

Special produkter

Priser og leveringsbetingelser for specialarmaturer er kun bindende for det tilbudte antal og typer.

Returnering

Intakte standardarmaturer i uåbnet emballage tages retur efter forudgående aftale, dog ikke senere end 3 måneder efter fakturadato. Kreditering vil kun finde sted ved angivelse af ordre- eller fakturanummer.

Specialarmaturer, ukurante armaturer og andre varer, der er specialfremstillet, samt standardarmaturer hjemtaget på særlig bestilling, kan ikke forventes krediteret. Dette gælder også armaturer i specialfarve.

Godkendte returvarer krediteres med fakturaværdi – 10 %.

Returnering sker for købers egen regning og risiko.​

Reklamationer

Mangelfulde eller beskadigede produkter ombyttes med nye hvis det dokumenteres, at skaden skyldes os. Arbejdsløn i forbindelse med ombytning eller reparation på montagestedet accepteres kun efter forudgående aftale.

Vi er kun ansvarlige for skade, forvoldt af vore produkter, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vi hæfter kun et år fra levering. Vort skadesansvar kan ikke overstige kr. 50.000,00. Såfremt vi bliver pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af solgte produkter, herunder videresalg, er køber pligtig til at skadeløsholde os for det ansvar, som vi måtte blive pålagt i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Vi har ret til at sagsøge køber ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod os i anledning af de solgte produkter.

Driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller udgifter erstattes ikke. Da det desværre forekommer, at varer fremkommer i beskadiget tilstand, hvorefter kunden gør erstatningskrav gældende over for os, skal vi henlede opmærksomheden på, at erstatningskravet straks skal rejses over for det selskab, der transporterer varerne. Mango ved forsendelsen skal også omgående meddeles distributøren.

VIGTIGT! 

Ved transportskade er det ALTID modtageren der skal reklamere.

  • Undersøg STRAKS ved modtagelsen af varer, om disse er intakte og i overensstemmelse med følgesedlen.
  • Ved transportskade skal reklamation ske inden 7 dage til det transporterende selskab (fragtmand etc.). Påfør ALTID fragtbrevet en bemærkning om skade inden modtagelse.​
linkedin-logo

​X Light

​Vi henvender os til installatører, rådgivende ingeniører, hoved- & totalentreprenører, samt arkitekter, der arbejder professionelt med lys.

X Light har et bredt standardsortiment af armaturer, der dækker ethvert behov inden for offentligt og privat erhvervsbyggeri.

Kontakt os

​X Light I/S

Engvangen 7-9, 2680 Solrød Strand

CVR: 26180422

Kontakt os på:

Nyhedsbrev

Tilmeld dig X Light's nyhedsbrev, og modtag nyheder, kampagner cases og lignende en gang månedligt.​